Om Ilbro Borgerforening

Kontakt Ilbro Borgerforening: info@ilbroborgerforening.dk

Ilbro Borgerforening:


 • er talerør, idet vi varetager fælles interesser for byens borgere i forhold til Hjørring Kommune, forsyningsselskaberne og evt. andre interessenter

 • arbejder for at bevare landsbyerne via vores medlemskab af Landsbyrådet, som er en sammenslutning af de forskellige foreninger i Ilbro, Lørslev, Ugilt og Linderum. 

 • laver fælles arrangementer for Ilbros beboere - ved indendørs arrangementer i Ilbro/Lørslev Idrætsforening klub- og forsamlingshus på Ilbrovej.

 • byder nye tilflyttere velkommen med en blomst.

 • tilbyder gratis medlemsskab af Borgerforeningen i indmeldelsesåret. 

 • afholder generalforsamling i januar måned i klub- og forsamlingshus startende med fællesspisning. 

 • arrangerer Sct. Hans fest på bålpladsen over for klub- og forsamlingshuset. 

 • vedligeholder Borgerforeningens ejendele, så som borde, bænke og bål- og grillpladsen (over for klub- og forsamlingshuset). Alle er velkomne til at benytte foreningens faciliteter. 
 • tilbyder motion/social samvær hver torsdag klokken 10.00. Her kan man gå, løbe, cykle, spille petanque eller andet sammen. Mødestedet er parkeringspladsen ved klub- og forsamlingshuset. 

 • har opsat "blomsten" (byporte) i hver ende af Ilbro. 

 • har opsat et skab til informationer ved busstoppestedet ved siden af Ilbro Byvej 106. Alle er velkommen til at sætte opslag i skabet. Skabsnøglen kan lånes på Åsvinget 5 eller Hjellundsvej 27.

 • får hvert år foræret et juletræ af Hjørring Kommune, som Borgerforeningen sætter op på hjørnet af Åsvinget/Ilbro Byvej. Ligeledes leverer Hjørring Kommune en flot kumme med sommerblomster, som kommunens medarbejdere placering på Ilbro Byvej 102

 • har en hjemmeside (ilbroborgerforening.dk) og Facebook-gruppe (www.facebook.com/groups/ilbro), hvor foreningen orienterer og lægger fotografier ind. 

 • arbejder på at forbedre kommunikationen, så man hele tiden kan se kommende arrangementer i byen på hjemmesiden og Facebook.

 • er altid modtagelig for nye ideer - både vedrørende forslag til arrangementer og andre tiltag. Kontakt os bare info@ilbroborgerforening.dk 

Kontakt os